Home » ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ » ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής.
Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στην σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ. Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται μερικοί από αυτούς τους κανόνες.

Η φοίτηση των μαθητών
Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική (να μην απουσιάζουν απ’ το σχολείο για ασήμαντες αφορμές), ενεργός (να συμμετέχουν αυτόβουλα και χωρίς παραινέσεις σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα) και συστηματική (να έχουν πάντα μαζί τους τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή στο μάθημα, όπως βιβλία, τετράδια, γραφική ύλη, εικαστικά υλικά, μουσικά όργανα). Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.

• Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
• Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).
• Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται (με την παροχή διευκρινίσεων ή δικαιολογητικών) μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
• Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο, και ιδιαίτερα όταν η ασθένεια είναι μεταδοτική και η απουσία είναι μεγαλύτερη των δύο (2) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.
• Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- τον δάσκαλο της τάξης και τον διευθυντή και να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση με την ημέρα και την ώρα αποχώρησης (η Υπεύθυνη Δήλωση Πρόωρης Αποχώρησης βρίσκεται έξω από το γραφείο των εκπαιδευτικών).
• Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και της αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α΄ και Δ΄ Τάξεων.

Άφιξη στο σχολείο
• Η άφιξη των μαθητών που παρακολουθούν την πρωινή ζώνη γίνεται από τις 7:00 ως 7:15.
• Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 8:00 ως 8:15 από την μικρή είσοδο του σχολείου. Η προσέλευση των μαθητών που δεν είναι στην πρωινή ζώνη δεν θα γίνεται πριν τις 8:00, σύμφωνα με το άρθρο 18 Β, παρ. 1 του ΠΔ 79/2017 («…κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Την ώρα που προβλέπεται στο ΕΩΠ, μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων κλείνει η είσοδος και οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήματα ή τάξεις στον προκαθορισμένο χώρο…»). Την πρωινή ζώνη παρακολουθούν όσοι μαθητές παραμένουν και στο ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα του σχολείου.
• Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα θα έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του. Εννοείται ότι δεν θα αρνείται η είσοδος στους ασυνόδευτους αργοπορημένους μαθητές οποιαδήποτε στιγμή προσέλθουν στο σχολείο.
• Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο, και αφού δεν υπάρχει λόγος παραμονής τους στο σχολείο (ανακοινώσεις, συνεννοήσεις, διοικητική εξυπηρέτηση, επαφές με το κυλικείο κλπ) αποχωρούν αμέσως μόλις ξεκινήσει η πρωινή προσευχή των μαθητών.
• Δεν επιτρέπεται η απασχόληση των εκπαιδευτικών με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο κατά την ώρα της διδασκαλίας.
• Οι γονείς που επιθυμούν να εξυπηρετούνται διοικητικά από το σχολείο καλό είναι να το πράττουν κατά το διάστημα από τις 8:15 ως 9:00 χρησιμοποιώντας για την μικρή είσοδο του σχολείου.
• Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στο σχολείο των γονέων αλλά και κάθε άλλου εξωσχολικού παράγοντα κατά την ώρα λειτουργίας του («…..οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών ή Προϊσταμένων των δημοτικών σχολείων. Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους…..» άρθρο 18 Β, παρ. 3 του ΠΔ 79/2017).

Προσευχή
Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως αν βρίσκονται στην γραμμή τους, στο χώρο του σχολείου, όσο αυτή διαρκεί, να σέβονται την ιερότητα της στιγμής (άρθρο 18 Β, παρ. 1, του ΠΔ 79/2017).

Αποχώρηση από το σχολείο
• Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι αυτό ο δάσκαλος της τάξης και ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής. Πριν την αποχώρησή τους οι γονείς υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση Πρόωρης Αποχώρησης ότι παρέλαβαν πρόωρα το παιδί τους (ημέρα και ώρα αποχώρησης).
• Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
• Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.
Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:
• Στο τέλος του ωραρίου θα αποχωρούν από την έξοδο του σχολείου ως εξής:
α. οι μαθητές της Α από τη μικρή έξοδο στις 13:15
β. οι μαθητές όλων των άλλων τάξεων από τη μεγάλη έξοδο των αυτοκινήτων στις 13.15
γ. οι μαθητές του Ολοήμερου Προγράμματος από τη μικρή έξοδο στις ώρες που έχουν επιλέξει (στις 15:00 ή 16:00), εφόσον οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρχής την ακριβή ώρα αναχώρησής τους από το σχολείο.
• Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, θα περιμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα. Δεν εισέρχονται στο χώρο του σχολείου και ιδιαίτερα πριν το χτύπημα του κουδουνιού για το σχόλασμα και δεν προσεγγίζουν τις αίθουσες διδασκαλίας.
• Οι γονείς που χρησιμοποιούν τροχοφόρα θα πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να υπακούν στις υποδείξεις των Σχολικών Τροχονόμων του σχολείου.

Διάλειμμα
• Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στην αυλή του σχολείου. Κατά την αποχώρησή τους από τις τάξεις παίρνουν όσα πράγματα χρειάζονται (φαγητό, νερό, χρήματα, χαρτομάντιλα, βιβλία, μπουφάν κλπ) Δεν επιτρέπεται η επιστροφή και η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους.
• Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητών, ανάλογα με το είδος και την ένταση των καιρικών φαινομένων. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.
• Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο.
• Κατά το διάλειμμα δεν επιτρπέται το τρέξιμο, τα παιγνίδια με μπάλα και οι βίαιες δραστηριότητες. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στη χρήση των τουαλετών με αποφυγή συνηθειών που καταλήγουν σε αλόγιστη χρήση χαρτιού, αντισηπτικού και κρεμοσάπουνου, αλλά και προκλήσεις ζημιών σε χαρτοθήκες, καλάθια, βρύσες, καζανάκια, καθρέφτες, πλακάκια και πόρτες.
• Απαγορεύεται η παραμονή των μαθητών στις τουαλέτες για χρόνο περισσότερο από τον απαιτούμενο για λόγους κυρίως υγιεινής. Αυτονόητο είναι ότι στους ατομικούς χώρους των τουαλετών και για κανένα λόγο δε θα εισέρχονται περισσότεροι από ένας μαθητές, καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, είτε του διαλείμματος είτε του μαθήματος.
• Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, οι μαθητές συγκεντρώνονται στο χώρο συγκέντρωσης και προσέρχονται γρήγορα στην αίθουσα, συντεταγμένα, χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται (ή παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική).

Επισκέψεις – γιορτές
• Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους δε κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογη κατά τη διάρκειά τους, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Εξυπακούεται ότι όπως σε κάθε άλλη περίπτωση σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, τα τμήματα δηλαδή σχολούν την ώρα που σχολούν καθημερινά.
• Σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται διαφορετικά και γνωστοποιείται με ανακοινώσεις του σχολείου. Για παράδειγμα στις Εθνικές γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο.

Έκτακτες περιπτώσεις
• Σε περίπτωση απεργίας ή στάσης εργασίας οι γονείς ενημερώνονται κατά την πρωινή προσευχή για τη συμμετοχή ή όχι εκπαιδευτικών του σχολείου και για τις τυχόν αναπροσαρμογές που θα γίνουν στο πρόγραμμα του σχολείου. Τα ίδια ισχύουν και όταν υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα.

Παιδαγωγικές Συναντήσεις με Γονείς – Κηδεμόνες
• Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για θέματα αγωγής και προόδου του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας (μία εργάσιμη μέρα το μήνα από τις 13:15 – 14:00 για λόγους ασφαλείας και λειτουργίας του Ολοήμερου σχολείου).
• Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (ή αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων των εισόδων) ή αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του σχολείου, ( http://2dim-efkarp.thess.sch.gr/ ) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
• Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
• Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε το δάσκαλο της τάξης ή το διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.
• Σε καμία περίπτωση, ακόμα και για τα παιδιά των οποίων την επιμέλεια έχουν εκείνη τη στιγμή οι γονείς τους, δεν επιτρέπεται η άσκηση σωματικής ή άλλης μορφής βίας. Ανάλογα με την περίπτωση οι γονείς θα καταγγέλλονται στην αστυνομία, στον εισαγγελέα ανηλίκων ή θα ενημερώνονται αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.
• Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια.
• Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Τα τηλέφωνα του σχολείου (2316-010927 και 2310-684134) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα σωστά τηλέφωνά σας (σταθερά και κινητά).
• Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή έχασε την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.
• Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου – σπιτιού.

Γενικά
• Το ντύσιμο των μαθητών πρέπει να είναι ανάλογο με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.
• Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.
• Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση, με βάση σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές.
• Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και ευελπιστούμε στη συνεργασία σας.

Ευκαρπία, 12/11/2018

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

Δώστε μια απάντηση

*

© 2020 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΚΙ – 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΣΕΓΚΟΣ" · RSS · Δημιουργία ιστοσελλίδας Πηλιανίδης Γιώργος · Powered by SCH.gr
web counter