ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

    Η οικονομική ζωή στην Ευκαρπία συγκροτείται, κυρίως, από τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής, ενώ φθίνει διαρκώς ο πρωτογενής τομέας.

    Στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Ευκαρπίας σημειώνεται μεγάλη συγκέντρωση βιοτεχνιών - βιομηχανιών (περίπου 2.500) οι οποίες απασχολούν πάνω από 30.000 εργατοτεχνίτες από την Κοινότητα Ευκαρπίας αλλά και από τους άλλους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

    Στην περιοχή υπάρχουν ελάχιστες αγροτικές - κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες απασχολούνται 20 - 30 οικογένειες. Η αγροτική έκταση παρουσιάζεται φθίνουσα τα τελευταία χρόνια και έχει περιοριστεί, περίπου, στα 2.000 στρέμματα ενώ το ζωικό κεφάλαιο ανέρχεται στα, περίπου, 2.500 αιγοπρόβατα. Επίσης υπάρχουν πτηνοτροφικές μονάδες με αξιόλογη παραγωγή αυγών και κοτόπουλων, ενώ λειτουργεί και ένα ιχθυοτροφείο.

    Η συρρίκνωση του πρωτογενή τομέα οφείλεται στην επέκταση του δευτερογενή και τριτογενή, στον περιορισμό των βοσκήσιμων εκτάσεων σε συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση της κοινότητας η οποία βρίσκεται στο κέντρο των συγκοινωνιακών κόμβων Θεσσαλονίκης - Βόρειας Ελλάδας και Χαλκιδικής.

    Στα όρια της Κοινότητας είναι εγκατεστημένος σημαντικός αριθμός βιομηχανικών μονάδων και βιοτεχνιών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, είναι συγκεντρωμένες 525 επιχειρήσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

389 Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες, 114 Εμπορικές Επιχειρήσεις, 2 ορυχεία, 2 Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού, 2 Ασφαλιστικές Εταιρείες, 1 μεταφορική και άλλες διαφόρων υπηρεσιών.

    Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε.Β.Ε.Θ., ανάμεσα στις 2.500 επιχειρήσεις ξεχωρίζουν μεγάλες μονάδες ζυμαρικών, πλεκτών, ενδυμάτων, τσιμεντοσωλήνων, πλαστικών, τσιμέντων, σιδηροκατασκευών, κουφωμάτων, επεξεργασίας μαρμάρων, επεξεργασίας κρεάτων , γάλακτος , τροφίμων , ποτών κ.λ.π. Ενδεικτικά αναφέρουμε την τσιμεντοβιομηχανία «ΤΙΤΑΝ» , τα ζυμαρικά ΑΒΕΖ , τη ΜΙΝΕΡΒΑ. Επίσης, τα δύο μεγάλα σούπερ - μάρκετ    CARREFOUR και Champion - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ αλλά και αντιπροσωπείες αυτοκινήτων , εκθέσεις επίπλων και άλλων δραστηριοτήτων.

    Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι κάθε χρόνο στην Ευκαρπία ιδρύονται περίπου 70 επιχειρήσεις και οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι τρομακτικοί. Η Ευκαρπία έχει χαρακτηρισθεί από τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης Βιομηχανικό - Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ).

    Η υψηλή συγκέντρωση βιομηχανικών μονάδων εγκατεστημένων στην περιοχή καθορίζει και την απασχόληση των κατοίκων. Το κύριο χαρακτηριστικό στην απασχόλησή τους είναι η τοποθέτηση των κατοίκων στην παραγωγική διαδικασία.

    Η κατανομή του πληθυσμού σε σχέση με το φύλλο είναι - περίπου - 40% άνδρες και 60% γυναίκες. Στο σύνολο του πληθυσμού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κοινοτικής Αρχής, ένα ποσοστό 8% είναι αναλφάβητοι, 15% απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ και 77% απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης.

    Στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού το 5% απασχολείται στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, το 60% είναι εργαζόμενοι στη βιομηχανία, το 25% σε βιοτεχνικές - εμπορικές δραστηριότητες, ενώ το υπόλοιπο 10% στον τομέα των υπηρεσιών.

Κατασκευή ιστοσελίδας Γιάννης Ανδρεάδης
Copyright© 2003